Suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on tilastollinen harha

Säätiö tiedottaa 28.6.2018

Lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja lapsia syntyy Suomeen vähemmän kuin koskaan ennen. Tilastojen valossa suomalaisten lasten asiat on kuitenkin hyvin. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön järjestämässä Lapset ja nuoret -seminaarissa juhannuksen alla puhuneen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan kyseessä on tilastollinen keskiarvoharha. 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön toiminnan yhtenä painopistealueena on syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden tukeminen. Tähän liittyen säätiö järjesti juhannuksen alla asiantuntija- ja kutsuvierasseminaarin, jossa kuultiin alustuksia ja keskusteltiin lasten ja nuorten tilanteesta Suomessa. Seminaarin yhteydessä kokoontunut Kuluttajaosuustoiminnan säätiö myönsi syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen 70 000 euron apurahat.  

Kolme painavaa puheenvuoroa lasten tilanteesta

Seminaarissa puhunut lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila nosti esiin tilastollisen keskiarvoharhan, jolla hän viittasi siihen, että tilastojen valossa suomalaisilla lapsilla on asiat hyvin. Samanaikaisesti lapsiperheköyhyys lisääntyy ja Suomeen syntyy vähemmän lapsia kuin koskaan ennen.  Tilastollisiin keskiarvoihin keskittyminen ei siis anna riittävää kuvaa lasten ja lapsiperheiden nykytilanteesta. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtavana asiantuntijana työskentelevän Esa Iivosen ja Lastensuojelun Keskusliiton eritysasiantuntija Kirsi Pollarin yhteinen puheenvuoro käsitteli lasten oikeuksiin perustuvan kansallisen lapsistrategian merkitystä ja, että kansallinen lapsistrategia on osa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa. Puheenvuorossaan Iivonen ja Pollari esittävät huolen Suomen nykyisen lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan sirpaleisuudesta ja nostivat esiin kokonaisuuksia, joita kansallisessa lapsistrategiassa tulisi erityisesti huomioida.

Seminaarin kolmannessa puheenvuorossa Anniina Pesonen, Suomen Mielenterveysseuran lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen päällikkö, käsitteli lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamisen tärkeyttä. Hän korosti, että mielenterveys on hyvinvoinnin perusta ja, että sitä voi opettaa ja vahvistaa. Hän kertoi, että tutkimusten mukaan lasten ja nuorten mielenterveyteen sijoitettu pääoma palautuu monikertaisina säästöinä jo muutamassa vuodessa.

Esitysten jälkeen käytiin vilkas keskustelu, jossa kannettiin huolta mm. niistä lapsista ja nuorista, jotka eivät kuulu hyvinvoivaan enemmistöön sekä lapsille ja nuorille kohdistetusta mainonnasta.

Säätiöltä 70 000 euroa lapsiperheiden hyväksi

Seminaarin yhteydessä kokoontunut Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus teki kaksi apurahapäätöstä.  SOS-Lapsikylälle myönnettiin 50 000 euroa Perhekumppani-mallin jatkokehittämiseen ja perheitä tukevan perhekumppanin palkkaukseen. Ensimmäisen perhekumppanin rahoituksesta on vastannut Osuuskunta Tradeka. Nyt myönnetty uusi apuraha mahdollistaa paitsi työparin työskentelyn myös tuettavien perheiden määrän kaksinkertaistamisen.

Lasten ja nuorten säätiölle Kuluttajaosuustoiminnan säätiö myönsi 20 000 euron suuruisen apurahan Glow- ja Next -toimintoihin. Niiden tarkoitus on tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten itsetuntoa, rohkeutta ja sosiaalisia taitoja taidelähtöisillä menetelmillä sekä edesauttaa nuorten polkuja työelämään. Kaikki vuonna 2018 myönnetyt Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat julkaistaan säätiön verkkosivuilla osoitteessa kotsaatio.fi.

Lisätiedot:
Säätiön asiamies Satu Niemelä, puh. 040 561 6802
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, puh. 0400 701 359

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen