Säätiön apurahat vuodelle 2020 julistetaan haettavaksi

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä myöntämällä apurahoja.

Apurahatoiminnassaan säätiö panostaa lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen, työväenliikettä lähellä olevien järjestöjen kulttuuri- ja sivistystoimintaan sekä E-liikkeen perinteestä kumpuavan toiminnan tukemiseen.

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 28.2.2020 mennessä. Hakulomake löytyy täältä.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä huhtikuussa 2020 ja päätökset julkaistaan viimeistään toukokuussa 2020. Apurahan saajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla. 

Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tulee laatia selvitys ennen uuden hakemuksen jättämistä. Selvityslomake löytyy täältä.

Lisätiedot: Säätiön asiamies Satu Niemelä, p. 040 561 6802, email hallintoatkotsaatio.fi

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen