Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2024

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2024 julistetaan haettavaksi.

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä myöntämällä apurahoja.

Apurahatoiminnassaan säätiö panostaa lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen, työväenliikettä lähellä olevien järjestöjen kulttuuri- ja sivistystoimintaan sekä E-liikkeen perinteestä kumpuavan toiminnan tukemiseen.

20 % lahjoituksista ja apurahoista kohdennetaan hankkeille, jotka edistävät ilmastonmuutoksen vastaista työtä, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä tai oikeudenmukaisen siirtymän edistämistä.

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 31.1.2024 mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.kotsaatio.fi/apurahahakemukset.
Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä 2024 ja 
päätökset julkaistaan viimeistään toukokuussa 2024.

Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tulee laatia selvitys ennen uuden hakemuksen jättämistä. Selvityslomake löytyy osoitteesta https://www.kotsaatio.fi/apurahaselvitys.

2024 ja sen jälkeen myönnettävien avustusten selvityksen yhteydessä tulee selvittää myös rahoitetun toiminnan ilmastovaikutuksia käyttämällä Tradekan hanketoiminnan ilmastolaskuria.

Lisätiedot
Satu Niemelä, säätiön asiamies
puhelin: 040 561 6802
sähköposti: satu.niemela[a]tradeka.fi

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen