Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2022

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä myöntämällä apurahoja.

Apurahatoiminnassaan säätiö panostaa lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen, työväenliikettä lähellä olevien järjestöjen kulttuuri- ja sivistystoimintaan sekä E-liikkeen perinteestä kumpuavan toiminnan tukemiseen.

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 28.2.2022 mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta www.kotsaatio.fi/apurahojen-hakeminen.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä 2022 ja päätökset julkaistaan viimeistään toukokuussa 2022. Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tulee laatia selvitys ennen uuden hakemuksen jättämistä. Selvityslomake löytyy tältä sivustolta osoitteesta www.kotsaatio.fi/apurahaselvitys.

Lisätiedot
Satu Niemelä, säätiön asiamies
puhelin: 040 561 6802
sähköposti: hallinto[a]kotsaatio.fi

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen