Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2021

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä myöntämällä apurahoja.

Apurahatoiminnassaan säätiö panostaa lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen, työväenliikettä lähellä olevien järjestöjen kulttuuri- ja sivistystoimintaan sekä E-liikkeen perinteestä kumpuavan toiminnan tukemiseen.

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 28.2.2021 mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta kotsaatio.fi/apurahahakemus.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä 2021 ja päätökset julkaistaan viimeistään toukokuussa 2021. Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tulee laatia selvitys ennen uuden hakemuksen jättämistä. Selvityslomake löytyy osoitteesta kotsaatio.fi/apurahaselvitys.

Lisätiedot
Säätiön asiamies Satu Niemelä
puhelin: 040 561 6802, sähköposti: hallintoatkotsaatio.fi (hallinto[at]kotsaatio[dot]fi)

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen