Kuluttajaosuustoiminnan säätiö myönsi 400 000 euron apurahat

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt noin 400 000 euron suuruisista apurahoista. Apurahapäätökset perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. 

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. Säätiön arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita toteutetaan heikommassa asemassa olevia auttamalla. 

”Kuluttajaosuustoiminnan säätiön toiminta käynnistyi vuonna 2012 ja olemme iloisia, että kuuden toimintavuoden aikana toimintamme on vakiintunut ja olemme pystyneet kasvattamaan vuosittain myönnettävien apurahojen määrää. Tänä ja viime vuonna apurahoihin käytetään yhteensä miljoonaa euroa. Meitä ilahduttaa myös säätiön apurahatoiminnan tunnettuuden kasvu, mikä näkyy esimerkiksi lisääntyneenä hakemusten ja yhteydenottojen määränä”, kertoo Kuluttajaosuustoiminnan säätiön puheenjohtaja Juha Laisaari säätiön toiminnan kehityksestä.

Säätiön arvoihin perustuen yhtenä painopistealueena apurahoja myönnettäessä on viime vuosien tapaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen. Apurahoja saavat muun muassa Ensi- ja turvakotien liitto ja Parasta Lapsille ry. 

Kuluttajien oikeudellisten etujen hyväksi tapahtuvaa toimintaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee myöntämällä apurahoja Kuluttajaliitolle ja  Eettisen kaupan puolesta ry:lle.  Suurin yksittäinen apuraha, 65 000 euroa, myönnettiin Itä-Suomen Yliopiston hankkeelle, jossa tutkitan sosiaalisen lomatoiminnan vaikuttavuutta.

Lisätiedot: 

Säätiön asiamies, Satu Niemelä, puh. 040 561 6802 

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen