Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2023

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2023 julistetaan haettavaksi.

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä myöntämällä apurahoja.

Apurahatoiminnassaan säätiö panostaa lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen, työväenliikettä lähellä olevien järjestöjen kulttuuri- ja sivistystoimintaan sekä E-liikkeen perinteestä kumpuavan toiminnan tukemiseen.
Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 28.2.2023 mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.kotsaatio.fi/apurahahakemukset. Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä 2023 ja päätökset julkaistaan viimeistään toukokuussa 2023.

Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tulee laatia selvitys ennen uuden hakemuksen jättämistä. Selvityslomake löytyy osoitteesta https://www.kotsaatio.fi/apurahaselvitys.

Lisätiedot
Satu Niemelä, säätiön asiamies
puhelin: 040 561 6802
sähköposti: satu.niemela[a]tradeka.fi

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen