Keväällä 2019 apurahoja myönnettiin yli 400 000 euroa

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt noin 415 000 euron suuruisista apurahoista. Apurahapäätökset perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. Päätökset on tehty kevään 2019 kokouksissa.

”Merkityksemme apurahasäätiönä on vakiintumassa ja lisäksi tunnettuutemme on kasvanut. Tästä kertoo hyvin vuosittain vastaanotettujen hakemusten määrän kasvu”, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari.

Hallitus on lisäksi kevään aikana käynyt läpi aikaisempina vuosina myönnettyjä apurahoja ja niistä laadittuja selvityksiä. ”Apurahoilla on mahdollistettu laajasti kansalaisjärjestötoiminnan kehittämistä. Parhaimmillaan on käynnistetty täysin uusia toimintatapoja”, Laisaari jatkaa.

Apurahoja erityisesti lapsille ja nuorille

Säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. Avustusten kohderyhmänä korostuu erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret.

Perhehoitoliitto ry:n Vertaisuutta Sinulle - Vertaisuutta asuinpaikasta riippumatta sijoitetuille nuorille ja sijaissisarille -hankkeelle myönnettiin 31 000 euroa. Tavoitteena hankkeessa on löytää keinoja lisätä vertaistukea sijoitetuille nuorille ja sijaissisarille sekä lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Förbundet Hem och Skola i Finland rf:n yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ry:n kanssa toteuttamalle PÄIVÄKOTI ALKAA! -hankkeelle myönnettiin 21 500 euroa. Hankkeessa tuotetaan opas ja vanhempainiltamateriaali päiväkodissa aloittavien lasten vanhemmille. 

Ensi- ja turvakotien liiton Hyviä hetkiä haavoittavassa tilanteessa eläville lapsille ja lapsiperheille -hankkeelle myönnettiin 48 000 euroa. Apurahalla tarjotaan virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia liiton toiminnan piirissä oleville lapsiperheille.

Aseman Lapset ry:lle myönnettiin 10 000 euroa Walkers On Wheels -hankkeelle Walkers-auton hankintakustannuksiin.

Lisäksi apurahoja myönnettiin kuluttajien taloudellisen tietämyksen vahvistamiseen sekä kulttuuri- ja sivistystoimintaan.

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen