Lehdistötiedote 23.3.2017

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt noin 200 000 euron suuruisista apurahoista. Kokonaisuudessaan säätiö on varannut vuoden 2017 talousarviossaan apurahoihin 500 000 euroa. Apurahapäätökset perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. 

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita toteutetaan heikommassa asemassa olevia auttamalla. 

Yhtenä painopistealueena syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen

Säätiön arvoihin perustuen yhtenä painopistealueena apurahoja myönnettäessä on syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen. Tähän nyt myönnetyistä apurahoista kohdistuu yhteensä noin 40 000 euroa. Apurahoja saavat muun muassa Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Niilo Mäki Instituutti ja Kesälukioseura. Lisäksi säätiö tuki pienemmillä apurahoilla lasten hyväksi toimivien järjestöjen toimintaa.

Kuluttajien oikeudellisten etujen hyväksi tapahtuvaa toimintaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö edistää myöntämällä 27 000 euron suuruisen apurahan Kuluttajaliitolle pikaluottoselvityksen laatimiseen ja Vuokralaiset ry:lle 10 000 euron apurahan nuorille suunnattuun tiedotuskampanjaan. Lisäksi säätiön toiminnassa kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota edistysmielisen osuustoimintaliikkeen satavuotiseen historiaan. Tähän liittyen säätiö on myöntänyt apurahan Työväen Arkistolle Kulutusosuuskuntien Keskusliiton osuustoimintajulisteita 1949 - 1957 esittelevän kuvakirjan toteuttamiseen.

Lisätiedot
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, puhelin 0400 701 359.