Tietosuoja Kuluttajaosuustoiminnan säätiössä

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö käsittelee apurahanhakijoiden ja -saajien henkilötietoja vain tarvittavassa laajuudessa lainsäädännön, kirjanpidollisten määräysten ja muiden sitovien asetusten velvoittamana.

Lisäksi käsittelemme henkilön omalla suostumuksella henkilötietoa tiettyihin, ennalta määriteltyihin käyttötapauksiin, kuten palautteiden käsittelyyn. 

Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia käyttäjään.

Voit tutustua täsmällisemmin eri henkilötietorekisteriemme tietosisältöön ja tietojen käsittelyyn alla olevien rekisteriselosteiden kautta.

APURAHALOMAKKEEN REKISTERISELOSTE

Rekisteritietojen tarkistaminen

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jos haluat tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu osuuskunnan jäsenrekisteriin, voit tehdä sen täyttämällä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Hae apurahaa

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa sen jälkeen, kun kyseisen vuoden apurahat on julistettu haettaviksi.

Siirry hakemukseen