Kuluttajaosuustoiminnan säätiö myönsi 200 000 euron apurahat 

Lehdistötiedote 23.3.2017

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt noin 200 000 euron suuruisista apurahoista. Kokonaisuudessaan säätiö on varannut vuoden 2017 talousarviossaan apurahoihin 500 000 euroa. Apurahapäätökset perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. 

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita toteutetaan heikommassa asemassa olevia auttamalla. 

Yhtenä painopistealueena syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen

Säätiön arvoihin perustuen yhtenä painopistealueena apurahoja myönnettäessä on syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen. Tähän nyt myönnetyistä apurahoista kohdistuu yhteensä noin 40 000 euroa. Apurahoja saavat muun muassa Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Niilo Mäki Instituutti ja Kesälukioseura. Lisäksi säätiö tuki pienemmillä apurahoilla lasten hyväksi toimivien järjestöjen toimintaa.

Kuluttajien oikeudellisten etujen hyväksi tapahtuvaa toimintaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö edistää myöntämällä 27 000 euron suuruisen apurahan Kuluttajaliitolle pikaluottoselvityksen laatimiseen ja Vuokralaiset ry:lle 10 000 euron apurahan nuorille suunnattuun tiedotuskampanjaan. Lisäksi säätiön toiminnassa kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota edistysmielisen osuustoimintaliikkeen satavuotiseen historiaan. Tähän liittyen säätiö on myöntänyt apurahan Työväen Arkistolle Kulutusosuuskuntien Keskusliiton osuustoimintajulisteita 1949 - 1957 esittelevän kuvakirjan toteuttamiseen.

Lisätiedot
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, puhelin 0400 701 359.

 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2017 julistetaan haettavaksi

Säätiö tiedottaa 19.12.2016

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. 

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan 17.2.2017 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen apurahat@kotsaatio.fi

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä huhtikuussa 2017. Apurahan saajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla. 

Lisätiedot: 

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, 0400-701 359

 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä tukea Lukimatille ja KK:n valokuvakokoelmalle

Lehdistötiedote 20.4.2016

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt lähes 250 000 euron suuruisista apurahoista. Apurahat perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä.

Tänä vuonna säätiö tukee mm. 20 000 eurolla Niilo Mäki –instituutin ylläpitämää Lukimat.fi  palvelua, joka on kehitetty lukihäiriöistä ja muista oppimisvaikeuksista kärsivien lasten avuksi.

Kulutusosuuskuntien keskusliitto (KK) 100 vuotta

Kulutusosuuskuntien keskusliiton KK:n 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen säätiö on myöntänyt 50 000 euron apurahan Suomen valokuvataiteen museolle sen hallussa olevan KK:n valokuvakokoelman digitoimiseksi.

Kuluttajaliiton hinta- ja palveluvertailuselvitysten toteuttamista säätiö tukee 10 000 eurolla. Muita apurahojen saajia ovat mm. TSL, KSL ja Kansan Arkisto. Lisäksi säätiö tukee pienemmillä apurahoilla mm. lasten hyväksi toimivien järjestöjen toimintaa.

Kaikki säätiön apurahapäätökset ovat nähtävissä tällä sivulla.

Lisätiedot: 

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, 0400-701 359

 

Apurahoja kuluttajatoimintaan vuodelle 2015

Lehdistötiedote 26.3.2015

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt lähes 150 000 euron suuruisista apurahoista. Apurahat perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä.

Vuonna 2015 säätiö tukee lastensuojelutyötä myöntämällä Ensi- ja turvakotien liiton toimintaan 40 000 euroa sekä Parasta lapsille ry:lle 23 000 euroa. Työelämän koulutusneuvojiin liittyvään TSL:n ja KSL:n yhteishankkeeseen säätiö myönsi 30 000 euron suuruisen apurahan. Lisäksi säätiö tukee erillisillä apurahoilla TSL:n (15 000 euroa) ja KSL:n (10 000 euroa) tiedotus- ja viestintätoimintaa. Hävikkiruuan hyötykäyttöä selvittävään  hankkeeseen säätiö on puolestaan myöntänyt 6 000 euron suuruisen tuen Mechaul Oy:lle. Apurahoja saivat myös Raision Seudun Lasten Tuki ry (2000 euroa) ja Elsi Suomela (1000 euroa).

Lisätiedot:

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, 0400-701 359

table